EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Životný štýl a filozofia na silnom vedeckom základe

Publikované od Majk

Koncept reziliencie je zatiaľ na Slovensku pomerne málo známy. K propagovaniu jeho praktickej využiteľnosti a významu pre optimálne fungovanie jednotlivcov i celých kolektívov a spoločností sa Luboš Jagelek ako manažér pridal v apríli 2019, aby pomáhal aj druhým nájsť samých seba systematickým rozvíjaním rezilientných kompetencií, ku ktorým patria napríklad sebauvedomenie, sebaregulácia, kritické myslenie, empatická komunikácia, rozvoj dobrých vzťahov, realistický optimizmus alebo tzv. Grit, teda akási urputnosť.

„Téma reziliencie ma fascinuje, pretože ju môžeme vedome rozvíjať a jej prostredníctvom poskytovať konkrétne návody, ako využiť svoj potenciál v osobnej aj pracovnej oblasti,“ vyznáva sa Jagelek a dodáva: „Mne tento koncept pomohol pri sebamanažovaní. Reziliencia v mojom  ponímaní je doslova životným štýlom a filozofiou. Je vhodná úplne pre každého a má silný vedecký background vychádzajúci z práce špičiek Pensylvánskej univerzity.“

Zjednodušene povedané, reziliencia je naša schopnosť poradiť si s neprajnými okolnosťami, opäť sa vzchopiť a neochvejne ísť za svojimi cieľmi, túžbami a snami. „Môžeme ju tiež charakterizovať ako húževnatosť, nezlomnosť, trpezlivosť, vytrvalosť a schopnosť jedinca adaptovať sa na zmeny,“ podotýka Jagelek.