EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Vyše 26 miliárd eur dlhujeme za bývanie

Publikované od Majk

K 31. marcu 2019 prekročila suma úverov na bývanie 26 mld. eur. Takmer dve tretiny finančných záväzkov na bývanie, 65,2 percenta, patrilo ľuďom vo veku od 30 do 44 rokov. Viac ako pätina dlhu, 21,6 percenta pripadalo na dlžníkov starších ako 45 rokov a 11,6 percenta dlhu na bývanie si čerpajú mladí vo veku od 25 do 29 rokov. Na najmladšiu vekovú skupinu dospelých do 24 rokov pripadalo len 1,6 percenta z dlhu na bývanie.

Najvyššiu priemernú sumu na klienta vykázali ľudia vo veku 25 až 29 rokov (63 664 eur); naopak, najnižšiu ľudia vo veku 55 a viac (22 259 eur). Najvyšší podiel na dlhu na bývanie mali ľudia v Bratislavskom kraji (29,7 percenta), najnižší ľudia bývajúci v Banskobystrickom kraji (8 percent).