EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Trh práce v zrkadle vývoja slovenskej ekonomiky a medzinárodnej situácie

Publikované od Majk

Rok 2019 sa nesie v znamení očakávaného spomalenia rastu hrubého domáceho produktu, ktoré je spôsobené predovšetkým vyčerpaným pracovným trhom a predpokladaným poklesom slovenského exportu na kľúčové zahraničné trhy, najmä do Nemecka, ktoré pre tento rok očakáva pokles rastu HDP. „Trh práce do budúcna ovplyvnia nasýtenosť európskeho automobilového trhu a očakávaný pokles produkcie predmetného odvetvia automotive. Pokračujúca automatizácia a digitalizácia bude mať za následok zmiernenie tlaku na strane dopytu po pracovníkoch, a tým aj zmiernenie tlaku na rast miezd,“ vysvetľuje Miroslav Garaj Country Manager Grafton Slovakia.

Výrazným faktorom, ktorý ovplyvňuje ďalší vývoj slovenskej ekonomiky aj pracovného trhu, je neistota ohľadom medzinárodnej situácie. Ide napríklad o konečnú podobu Brexitu, hrozbu obchodnej vojny medzi USA a EÚ, respektíve Čínou, pokles nemeckého exportu do spomenutej Číny či ďalší vývoj konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. „Pretrvávajúce riziká v zahranično-politickej oblasti pri súčasnej výrazne proexportnej orientácii slovenskej ekonomiky negatívne ovplyvňujú plány firiem. Niektorí zamestnávatelia začínajú hovoriť o budúcom možnom znižovaní výroby a súvisiacom prepúšťaní zamestnancov,“ podotýka Garaj.