EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Spotrebiteľské úvery oslovujú najviac vekovú kategóriu 30 – 34 rokov

Publikované od Majk

Objem spotrebiteľských úverom k 31. marcu 2019 dosiahol 10,5 mld. eur. Tretina tohto dlhu, 33,8 percenta, patrila ľuďom vo veku od 35 až 44 rokov. Táto veková skupina spolu s nadväzujúcou staršou vekovou skupinou od 45 do 54 rokov čerpá viac ako polovicu z celého objemu spotrebiteľských úverov – až 55,6 percenta. Na najmladšiu vekovú skupinu do 24 rokov pripadli 3,8 percenta dlhu zo spotrebiteľských úverov. Dlžníci vo vekovej kategórii od 25 do 29 rokov splácali 11 percent z celkového objemu úverov, podiel dlžníkov vo veku 30 – 34 rokov dosiahol 15,6 percenta a 55-roční a starší ľudia sa na objeme dlhu zo spotrebiteľských úverov podieľali 14,1 percenta.

Najväčšiu čiastku dlhovali v priemere ľudia vo veku 30 až 34 rokov (11 829 eur), najmenšiu ľudia vo veku 55 + (5 099 eur). Aj v rozdelení objemu spotrebiteľských úverov podľa krajov patrilo prvenstvo Bratislavskému kraju (18,2 percenta), najmenej sa na spotrebiteľských úverov podieľali ľudia v Žilinskom kraji (10,7 percenta).