EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Spomalenie nemeckej ekonomiky v doprave už cítiť

Publikované dňa 29.04.2019 od Majk

Dopravcovia sú tradične prvým indikátorom zmien vo vývoji ekonomiky. Úvod roka v štatistikách dopravy naznačil, že spomalenie rastu nemeckej ekonomiky sa začína dotýkať Slovenska aj Čiech. „V tomto roku sa oproti predchádzajúcim rokom doprava rozbehla pomalšie, čo je zrejme dané spomaľovaním ekonomického rastu v Nemecku. Vidíme to napríklad u firiem pracujúcich pre segment automotive,“ hovorí L. Ondráček.

V súčasnosti majú dopravcovia dostatok zákaziek na krátke vzdialenosti, a ak budú slovenská a nemecká ekonomika stabilné, budú v tomto režime fungovať aj naďalej. „V prípade krízy je pravdepodobné, že budú nútení opäť začať jazdiť aj na dlhých trasách cez celú Európu. Vzhľadom na súčasné veľmi nízke marže pri diaľkovej preprave, ktoré stlačila najmä konkurencia z východu, budú dopravcovia potrebovať intervencie štátu. Napríklad v podobe zníženia spotrebnej dane alebo zavedenia vratiek spotrebnej dane pre dopravcov. Pri daniach, aké dopravcovia dnes odvádzajú, ich môže ďalšia kríza vážne poškodiť, prípadne až zlikvidovať,“ konštatuje L. Ondráček, , riaditeľ českej a slovenskej pobočky DKV Euro Service.