EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Smart technológie zlepšujú svet

Publikované od Majk

Svet tak dnes prechádza na smart systémy CZT IV. generácie. Slovenský zväz výrobcov tepla uvádza, že tieto systémy  dokážu skladovať teplo v nich vyrobené v čase jeho prebytku a zároveň integrovať do svojich sietí aj teplo z rôznych externých zdrojov. Systémy CZT IV. generácie dokážu využiť odpadové teplo, ktoré je dnes z rôznych prevádzok (z datacentier, nemocníc, spaľovní odpadu,..) vypúšťané do ovzdušia vo veľkom množstve a tým otepľuje planétu. Vďaka tomuto novému systému spotrebujú systémy CZT menej primárneho paliva, a tým prispievajú k udržateľnej a čistejšej energii. Len v centrálnych systémoch dokážeme odpadové teplo zachytiť a opätovne využiť.

„Elektrina, teplo a chlad vyrobené v tomto inteligentnom systéme sú lacnejšie, energeticky  efektívnejšie a hlavne ekologickejšie v porovnaní s výrobou tepla v množstve menších individuálnych zdrojoch v každej budove. Jeden komín, kontinuálne monitorovaný,  plniaci prísne emisné limity pre znečisťujúce látky je ekologickejší ako množstvo nekontrolovaných komínov osadených na jednotlivých budovách, ktoré vypúšťajú emisie susedom priamo do okien,“ uzavrel predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla, Ing. Stanislav Janiš.