EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Slováci sú v zadlžovaní na čele v Európskej únii

Publikované od Majk

Obyvatelia a živnostníci na Slovensku mali ku koncu minulého roka v bankách uložených 35,4 mld. eur. Rovnaká skupina ľudí si od bánk požičala približne 35,8 mld. eur. „Čistý majetok Slovákov v bankách sa tak dostal do zápornej hodnoty (cca -350 mil. eur). Ešte pred dvoma rokmi predstavoval 3,1 mld. eur.  Inými slovami, za uplynulé dva roky sme si od bánk požičali 7,1 mld. eur a vložili do nich len 3,7 mld. eur,“ povedal Maroš Ďurik, generálny  riaditeľ Across Private Investments.

Podľa NBS sa objem úverov domácnostiam za posledných 6 rokov zdvojnásobil, pričom dekádu dozadu bolo Slovensko krajinou s najnižším zadlžením domácností v Európe. Dnes je úroveň dlhu najvyššia v európskom regióne. Dynamický rast zaznamenávajú najmä úvery na bývanie. To možno pripísať poklesu úrokových sadzieb či vysokému dopytu mladej generácie po vlastnom bývaní. Nadmerné zadlžovanie Slovákov majú obmedziť opatrenia Národnej banky, ktorá od januára tohto roka sprísnila podmienky poskytovania úverov.