EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Prečo je pri oceňovaní akcií dôležitý zisk

Publikované od Majk

Analytik objasňuje, že jedným zo základných ukazovateľov ocenenia akcií je pomer trhových cien akcií a ich ziskov (Price to Earnings ratio alebo P/E). Dá sa použiť pre konkrétnu akciu spoločnosti alebo pre akciový index, napr. S&P 500. Ukazuje, koľko sú investori ochotní zaplatiť za jednotku zisku na akciu, resp. počet rokov potrebných na splatenie ceny akcie jej výnosom. „Ak je cena akcie 5 000 a zisk na akciu 250, ukazovateľ  P/E na úrovni 20 ukazuje, že investícia by sama na seba zarobila pri konštantnej úrovni premenných za 20 rokov,“ vysvetľuje J. Rosa. Dopĺňa, že ak je hodnota P/E vysoká, zisk na akciu je vzhľadom na jej vysokú cenu menej atraktívny - akcia je nadhodnotená. A naopak. Tento ukazovateľ sa následne porovnáva s dlhodobým priemerom, inými trhmi či ostatnými ukazovateľmi.

Od poslednej krízy narástli ceny akcií o vyše dvojnásobok. Znamená to, že za dvojnásobne vyššiu cenu dostanem polovičnú hodnotu? Nie. Tu opäť do hry vstupuje druhá premenná, ktorou je firemná ziskovosť. „Akcie síce od leta 2009 vzrástli o 232 %, avšak ziskovosť firiem sa zvýšila o takmer rovnakú hodnotu. Na „šialene drahé ocenenie“, ktoré sa často prezentuje, to nepoukazuje,“ tvrdí Rosa. Z histórie sa treba poučiť, ale čo ďalej?