EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Nejdú vášmu dieťaťu diktáty? Skúste to hravou formou

Publikované od Majk

Diktáty nie sú najpríjemnejším spôsobom, ako stráviť poobedie. No dieťa môžete motivovať zábavnými diktátmi. Veď na druhej strane nie je podstatné, aké príbehy diktujete. Dôležité, aby boli zamerané na správny pravopis.

Hravé a pritom osožné

Diktáty sú zamerané na samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky, ako aj na podobne znejúce slová, výslovnosť písmen, na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie, želacie vety a opakovanie jednotlivých celkov. Ak má dieťa problém s niektorým z týchto odvetví, kniha diktátov bude pre neho vhodným tréningom. 

Diktáty sú dostatočne krátke, aby dieťa nevysilili, ale zároveň zábavné. Vďaka tomu si bude písanie diktátov užívať a okrem toho, je dokázané, že dieťa, ktoré sa zabáva sa aj ľahšie učí. Takže sa naučíte rýchlejšie.