EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Na Slovensku dýchame vďaka systémom centrálneho zásobovania teplom čistejší vzduch

Publikované od Majk

Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA)  patrí Slovensko z pohľadu výskytu tuhých častíc PM2,5 medzi krajiny s najviac znečisteným ovzduším v Európe. Hlavnou  príčinou znečisťovania je vykurovanie tuhým palivom hlavne na vidieku a situácia v doprave.  Dobrou správou je, že  Slovensko patrí  ku krajinám s najrozvinutejšou sieťou centrálneho zásobovania teplom (CZT) v Európe. Práve systémy CZT sú odpoveďou na aktuálne klimatické výzvy moderných, rýchlo sa rozvíjajúcich miest, kde je čisté ovzdušie kľúčovým indikátorom kvality života. Vďaka týmto systémom aj v slovenských mestách dýchame čistejší vzduch.

Systémy centrálneho zásobovania teplom (systémy CZT), vytvárajú v mestách inteligentný energetický systém. Ide o moderný systém, ktorý pre metropoly sveta predstavuje jedno z najúčinnejších a zároveň ekonomicky efektívnych riešení na znižovanie  skleníkových plynov a spotreby primárnych palív, čím sa v nich zvyšuje kvalita ovzdušia.