EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Na rok 2020 prognóza rastu miezd o 5-7 %, stierajú sa regionálne rozdiely

Publikované od Majk

Oproti prechádzajúcim rokom sa percentuálne tempo rastu miezd na Slovensku nebude ďalej zvyšovať smerom k dvojciferným hodnotám. Odhaduje to personálna agentúra Grafton Slovakia aj na základe výsledkov svojho rozsiahleho prieskumu miezd, ktorý zrealizovala počas druhého štvrťroka 2019.

V ostatných troch rokoch sa tempo rastu priemernej mzdy zvýšilo zo 4,2 % v roku 2016 na 7,0 % v roku 2017, respektíve na 8,1 % v roku 2018. „Pre rok 2019 očakávame zmenu trendu, stále však pôjde o výrazný nárast v rozpätí 6-8 %,“ konštatuje Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia, a dodáva: „Potvrdilo sa, čo sme očakávali, a to skutočnosť, že sa budú postupne stierať regionálne rozdiely, keďže nárast miezd v percentuálnom vyjadrení sa deje najmä mimo Bratislavy.“

K pokračujúcej nerovnováhe medzi dopytom po zamestnancoch a obsadzovaním voľných pracovných miest prispieva okrem iného aj stúpajúci záujem hlavne mladej generácie o možnosť pracovať v zahraničí. „Aj preto očakávame rast miezd v roku 2020 v rozpätí 5-7 %, pričom bude pokračovať trend postupného vyrovnávania mzdových hladín medzi jednotlivými regiónmi SR,“ avizuje Garaj.