EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

„Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom“. Ako je to v jednotlivých krajinách únie? Je záujem o

Publikované od Majk

Až 68 % mladých Britov ovláda slovom aj písmom iba svoj rodný jazyk. Naopak, takmer každý siedmy Luxemburčan hovorí a píše viac ako troma jazykmi vrátane svojho materinského jazyka. Pravdou ale je, že v tejto krajine je síce luxemburčina národným jazykom, ale úradné jazyky sú až tri – okrem luxemburčiny aj nemčina a francúzština.

Dve pätiny obyvateľov únie vo veku do 30 rokov ovládajú okrem svojho materinského ešte jeden jazyk, približne štvrtina hovorí ešte ďalšími dvoma jazykmi a len desatina viac než tromi. Naopak, približne 20 % Európanov vie len jeden jazyk, teda svoj rodný jazyk. A ako sú na tom Slováci? 40 % dokáže komunikovať, vrátane slovenského, v troch jazykoch, 30 % ovláda dve reči a 20 % hovorí viac ako 3 jazykmi. Len desatina z nás vie komunikovať len v jednom, a to rodnom jazyku.

Takmer každý ôsmy Európan by sa rád učil nové jazyky. Slováci sú na tom rovnako, až 76 % uviedlo, že by sa chcelo učiť cudzí jazyk. Najväčší záujem v priemere za celú európsku 28-ičku je o španielčinu [35 %]. Viac ako štvrtina obyvateľstva by sa rada dohovorila aj nemecky a francúzsky. Taliančina je zaujímavá pre 17 % Európanov.