EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Kde a ako reklamovať vyúčtovanie za teplo

Publikované od Majk

Zdá sa vám, že ste mali účet za elektrinu príliš vysoký? Aj ten sa dá reklamovať. Treba však vedie, ako správne postupovať.

V prvom kroku si odberateľ môže overiť správnosť vyúčtovania priamo u svojho správcu či predsedu spoločenstva vlastníkov bytov. 

Ak odberateľ nie je spokojný s vysvetlením správcu, môže podať podnet na prešetrenie vyúčtovania na Slovenskú obchodnú inšpekciu(SOI). Tá kontroluje, či vyúčtovanie správne obsahuje formálne, zákonom stanovené náležitosti, akým je správnosť započítaných údajov, zálohových platieb, fakturovaných cien, spôsob rozpočítavania ceny za dodávku tepla a pod. Ak je vyúčtovanie chybne spracované, SOI uloží pokutu správcovi a ten je povinný vyúčtovanie opraviť. 

Ak sa aj napriek tomu bude odberateľ cítiť poškodený vo svojich právach, môže sa obrátiť na súd.

Ak chcete zvýšiť svoje právne povedomie, čítajte knihy o práve, ktoré nájdete TU: https://knihy.eiffeloptic.sk/