EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Ako vyzeralo Česko a Slovensko po Druhej svetovej vojne?

Publikované od Majk

Po skončení 2. svetovej vojny a v 50-tych rokoch sa cesty ekonomickej prosperity začali v západnej Európe a v komunistami ovládanom Československu zásadne rozchádzať. Marshallov plán, ktorý  západnej Európe pomohol k rýchlejšej povojnovej obnove a investíciám, v Československu chýbal.

 Nožnice medzi produkciou a rastom v západnej Európe a v Československu sa začali roztvárať. Pri transformácii z centralizovane plánovaného hospodárstva na trhovú ekonomiku v 90-tych rokoch 20. storočia sme zaznamenali hlboký prepad.

Výraznejšie dobiehanie úrovne západu odštartovalo začiatkom 21. storočia a akcelerovalo po vstupe Slovenska a Česka do Európskej únie v roku 2004. Transfer technológií a prílev kapitálu pomohol k rozvoju ekonomík a zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva v oboch krajinách. Dnes Česko dosahuje v produkcii na hlavu takmer európsky priemer, Slovensko ešte mierne za Českom zaostáva (Česko vyrába na človeka v  parite kúpnej sily 90% priemeru EÚ, pričom Slovensko okolo 80%).