EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Takmer 1,2 milióna ľudí so spotrebiteľskými úvermi

Publikované od Majk

Ako ďalej vyplýva z údajov CRIF SK, koncom prvého štvrťroka 2019 boli v bankovom a nebankovom registri evidované úvery 1 434 946 obyvateľov Slovenska, pričom dlhy na bývanie malo 238 356 ľudí (16,6 percenta z celkového počtu dlžníkov) a spotrebiteľské úvery malo až 926 612 ľudí (64,6 percenta z celkového počtu dlžníkov). Obidva druhy úverov malo 269 978 osôb (18,8 percenta z celkového počtu dlžníkov).

Na Slovensku je 4 438 462 ľudí starších ako 18 rokov (zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, údaj k 31. 12. 2018), čo znamená, že priemerná výška finančných záväzkov na jedného dospelého občana Slovenska dosahuje takmer 8 250 eur.

„Pokiaľ abstrahujeme od lákavých generalizácií a predstavíme si  na jednej strane  nevyhnutnosť zabezpečenia vlastného bývania ako podmienku  stabilizácie na trhu práce i založenia rodiny a výchovy detí a na druhej strane životné náklady a výdaje, ktoré sú dnes realitou i štandardom, výška ani štruktúra dlhu nás neprekvapí. S istou mierou prípustného zjednodušenia môžeme konštatovať, že oba typy dlhov odrážajú realitu pomerne vysokých nákladov na život v spojení s nízkymi mzdami,“ uviedla sociologička PhDr. Sylvia Porubänová.