EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Čo ak požiar u Vás poškodí dom či byt suseda

Publikované od Majk

V prípade, že sa požiar rozšíri aj na susedné byty či domy, ich majitelia si môžu škodu nárokovať u majiteľa nehnuteľnosti, kde požiar vznikol. V prípade, že ten má v rámci poistenia majetku poistenú aj zodpovednosť za škodu, náklady za škodu na byte či dome suseda sa uhradia z jeho poistky.

„Poisťovňa v takomto prípade posudzuje, či je vlastník nehnuteľnosti za vzniknutú škodu zodpovedný. Ak sa preukáže jeho zodpovednosť a má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu , škody spôsobené tretím osobám požiarom, ktorý sa rozšíril z nehnuteľnosti poisteného, je možné hradiť z jeho poistenia. Samozrejme, je nevyhnutné, aby sa preskúmala príčina vzniku požiaru. V prípade, ak požiar vznikol z okolností, ktoré vylučujú zodpovednosť poisteného, osoby, ktorým požiar zničil  majetok, si náhradu škody musia uplatniť z vlastného majetkového poistenia,“  hovorí Pavol Pastír z oddelenia poistenia majetku a zodpovednosti UNIQA poisťovne.